Ansökan om transportdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

Ansök om transporttillstånd för undantag om max tillåtna bredd, längd eller vikt. 

Om transportsträckan endast är inom en kommun (transporten ska inte passera kommungränsen) ska ansökan göras hos kommunen. I övriga fall ska ansökan göras hos Trafikverket.

För att en ansökan ska kunna behandlas i tid bör den normalt vara hos oss senast tre arbetsdagar före planerad transportdag. Vid transport som behöver eskort av vägtransportledare eller polis eller dylikt blir ofta handläggningstiden längre.

En hanteringsavgift tas ut för ansökningar om tillstånd eller dispenser.
Avgiften är högre om ansökningen måste ha förtur, det vill säga kommer in mindre än två arbetsdagar innan transporten ska utföras.

 

Ärendeslag

Avgift

Tung transport 1410 SEK förtur 2830 SEK
Bred transport högst 450 cm 730 SEK förtur 1460 SEK
Bred transport över 450 cm 1410 SEK förtur 2830 SEK
Lång transport högst 35 m 730 SEK förtur 1460 SEK
Lång transport över 35 m 1410 SEK förtur 2830 SEK

Mer detaljerade upplysningar om transportdispenser finns på Trafikverkets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa