Beställning av lantmäteriuppdrag

LÄS MER

De olika uppdragen som kan beställas är fastighetsförteckning, fastighetsutredning, gränsvisning, värdeintyg och hjälpa att söka lagfart.

Kontakt

Lantmäterikontoret
lantmaterinamnden@sundsvall.se
060-191000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa