Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten ansöker du som har behov av mer tid än 15 timmar (föräldraledig eller arbetssökande) för ditt barn på förskolan. För att kunna göra ansökan måste du komplettera med ett intyg som styrker behovet av mer tid.

Du kan inte använda e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska. En sådan ansökan gör du på en särskild ansökningsblankett.

Kommunens handläggning

Vår ambition är att skyndsamt handlägga ansökan om utökad tid. I normalfallet är handläggningstiden cirka 10 arbetsdagar från det att vi mottagit ansökan. Under vissa perioder kan handläggningstiden bli längre. Beviljad utökad tid börjar gälla 5 arbetsdagar från beslutsdatum.

Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.sundsvall.se/personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa