Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära ett registerutdrag från kommunen. Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras.

Är du registrerad har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifterna har eller håller på att behandlas, och i så fall få tillgång till dessa. Detta gäller förutsatt att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

Det kan till exempel vara en uppgift om att du finns med:

  • i ett datasystem som skolan använder.
  • i ekonomisystemet om du sökt bygglov.
  • i rekryteringssystemet om du sökt arbete inom kommunen. 

Det kan också vara äldre uppgifter som har förts över till arkivet.

Är du registrerad har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifterna har eller håller på att behandlas, och i så fall få tillgång till dessa. Detta gäller förutsatt att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

I e-tjänsten kan du välja från vilken eller vilka av kommunens olika verksamheter du vill ha ett registerutdrag ifrån.

Andra tjänster

Vill du beställa tjänstgörings-, arbetsgivarintyg eller betygskopior finns det  formulär och e-tjänster för detta.

Vill du från socialtjänstens personakter begära ut handlingar på dig själv, vänligen kontakta ian@sundsvall.se

Här kan du läsa om hur du tar del av offentliga handlingar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa