Ansökan om medfinansiering av evenemang och möten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten Ansökan om medfinansiering av evenemang och möten är en ansökningsfunktion för primärt bolag, men även andra organisationsformer, som söker kommunal medfinansiering av evenemang och möten. Ansökningarna hanteras av rådet för evenemang och strategiska samarbeten (förkortas RES). E-tjänstens frågebatteri är baserade på Mötes- och evenemangsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern. E-tjänsten tillhör Avdelning Näringsliv och tillväxt, Kommunstyrelsekontoret, Sundsvalls kommun.

 

För att kunna genomföra denna ansökan behöver du en projekt- och organisationsplan, en ekonomisk kalkyl med intäkter och kostnader, arrangörens senaste årsredovisning och i förekommande fall planer för hållbarhet, säkerhet och drogförebyggande arbete. Dessa ska bifogas i PDF-format.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa