Önska skola - e-tjänst

LÄS MER

Extern e-tjänst i Mitt skolval för vårdnadshavare vars barn ska:  

  • börja i förskoleklass (om inte ditt barn redan går i förskoleklass på en skola)
  • börja i årskurs 6 (om ditt barn går på Solede skola eller Essviks skola)
  • börja i årskurs 7 (om inte årskurs 7 finns på skolan där ditt barn redan går)

Eller 

  • vill byta mellan kommunala grundskolor
  • vill byta från fristående till kommunal grundskola
  • flyttar till kommunen
  • eller vill avstå kommunal skolplacering

Mer information på Önskemål och skolplacering

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
grundskolan@sundsvall.se
060-191000