Informationssamtal ansökan

LÄS MER

Från den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med detta samtal är att ge föräldrar relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge och på så vis undvika allvarliga konflikter. Syftet är både att informera om domstolsprocessen och vilka konsekvenser den kan få för barnet samt att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum. 

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att ett informationssamtal kan hållas. 

Har du skyddade personuppgifter, kontakta oss via växeln 060-191000, vardagar mellan 8.15-9.15. Du behöver endast be om att bli kopplad till familjerätten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa