Kopia av allmän handling från kommunarkivet

LÄS MER

Här kan du beställa kopior av allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. För beställning av betygskopior hänvisar vi till e-tjänsten Beställning av betyg.

Om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden skickar du e-post direkt till aktuell förvaltnings myndighetsbrevlåda

Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 060-19 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa