In- och utskrivning av elev i gymnasieskola/anpassad gymnasieskola

LÄS MER

E-tjänsten används för att på ett säkert sätt inhämta information om elevändringar för elever i gymnasieskola/anpassad gymnasieskola belägen i eller utanför Sundsvalls kommun. Informationen används till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och för att säkerställa ersättning till kommunal huvudman och bidrag till fristående huvudman.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa