Ansökan om ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information om ekonomiskt bistånd
Läs informationen på Sundsvalls kommuns hemsida genom att klicka på länken nedan. Där hittar du information om vilka krav som ställs och vilka rättigheter och skyldigheter du har när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd, sundsvall.se

Automatiserat beslut
Din ansökan kan komma att hanteras av en automatiserad beslutsfattare. En handläggare hanterar alltid eventuella avslagsbeslut.


Hur fungerar ansökan?

  1. Logga in med ditt Bank-ID eller E-legitimation.
  2. Fyll i dina/era uppgifter.
  3. Signera med Bank-ID eller E-legitimation. Observera att både du och din partner behöver signera ansökan. 
  4. Om vi skickar brev eller meddelande till dig får du det digitalt. Du får ett mail/sms med en länk till e-tjänstens meddelandefunktion som du klickar på för att läsa informationen. Du får alltid notifieringen till den mailadress som du uppgett i ansökan. Du kan även välja att få den skickad via sms.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst.

Bank-ID/E-legitimation
För att kunna legitimera dig på internet behöver du Bank-ID eller E-legitimation. Det är bankerna som ger ut Bank-ID. Om du inte är internetbankkund kan du ansöka om Skatteverkets id-kort som innehåller en E-legitimation från Telia som du kan använda via en kortläsare till en dator.

Stickprov
Du kan bli utvald för en slumpmässig stickprovskontroll och behöver då lämna in underlag för dina inkomster, utgifter och tillgångar bakåt i tiden. Vid en stickprovskontroll kommer du att meddelas vilka handlingar du behöver lämna in.

Korrekta uppgifter
Det är viktigt att du uppger korrekta uppgifter i ansökan gällande dina inkomster, utgifter, planering, tillgångar och annat som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Om du lämnar felaktiga uppgifter ses det som ett bidragsbrott och du riskerar att bli polisanmäld och återbetalningsskyldig. Vänta med att lämna in ansökan tills du har all information, exempelvis exakta summor på dina fakturor.


Vid frågor
Kontakta din handläggare via växeln på telefonnummer 060- 19 10 00. 
Om du inte har någon handläggare kan du kontakta Mottagningsgruppen på telefonnummer 060- 19 10 60. Telefontid: vardagar 10-11. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa