Ansökan om modersmålsundervisning gymnasium

LÄS MER

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning i gymnasieskolan/ anpassade gymnasieskolan. Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål. 

Modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk 

Du som går i gymnasieskola ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om (alla krav ska uppfyllas):

  • minst en av dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket är ditt vardagliga umgängesspråk i hemmet
  • du har goda kunskaper i språket (för att läsa en kurs i modersmål på gymnasiet innebär det att dina kunskaper ska minst motsvara E-nivå i åk 9, både i tal och skrift).

Du kan även ansöka om modersmålsundervisning om du är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om du inte brukar prata språket hemma, men du måste ändå ha goda kunskaper i språket (detta innebär att dina kunskaper ska minst motsvara E-nivå i åk 9, både i tal och skrift).

Vi erbjuder kurser i modersmål på gymnasiet om det finns minst fem behöriga sökande.

Modersmål som är ett nationellt minoritetsspråk 

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du särskilda rättigheter till modersmålsundervisning. Språket behöver inte vara det språk du pratar hemma, men du måste ha goda kunskaper i språket (dina kunskaper ska minst motsvara E-nivå i åk 9, både i tal och skrift). 
De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

I minoritetsspråken gäller att kurser även erbjuds om en elev vill få och är berättigad till undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever).

Ansökan

Ansökan sker via denna e-tjänst. 

Ansökningsperioden för kommande läsår är 1 mars till och med 30 april. 
Du får besked i början av maj om kursen kommer att starta under kommande läsår.
I de kurser som kommer att starta kan även ansökningar som kommer in efter den 30:e april beviljas.

Gymnasiekurserna i ämnet modersmål startar i början av varje läsår.

E-tjänsten stänger den 15:e juni.
Efter dess vänder du dig till din skola eller till CFL (boucfl@sundsvall.se eller 060 198461) med funderingar. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa