Anmälan om värmepump

LÄS MER

För värmepump med en uteffekt av högst 10 MW, som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Om du installerar värmepump, kan det påverka omgivningen. Därför måste du anmäla till miljökontoret.

Se mer på vår sida på sundsvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa