Lämna synpunkt

LÄS MER

Välkommen till Synpunkt Sundsvall

Här kan du tycka till om kommunens alla olika verksamheter. När du talar om vad du tycker, hjälper du oss att bli bättre!

Klicka på ”Starta e-tjänst” för att lämna din synpunkt!

Vill du i stället göra en Felanmälan?

Vill du anmäla misstanke om barn som far illa?

Viktigt att veta 

Din synpunkt registreras hos oss och blir en offentlig handling. Det betyder att alla kan be att få läsa den.

Om din synpunkt skulle innehålla känslig information kan vi sekretessbelägga den. Men vi rekommenderar dig att undvika att skriva känslig information i din synpunkt.

Du kan också välja att skicka in din synpunkt anonymt.

Två år efter att synpunkten kommit in, gallras den. Det betyder att den raderas. Även information om vem som lämnat synpunkten raderas. Vissa statistiska sammanställningar över synpunkter kan behöva sparas för analysändamål, men de innehåller inga personuppgifter.

Så här tar vi hand om din synpunkt

När du skickar en synpunkt till oss, ser vi till att den kommer till rätt person – någon som arbetar med just det du har synpunkter på. Den personen ger dig ett svar inom sju arbetsdagar. 

Med din hjälp kan vi som jobbar i kommunen bli bättre på det vi gör.

Alla förslag kan inte bli verklighet. Kommunen styrs av olika lagar och bestämmelser, och vi har också begränsat med pengar. Men mycket kan vi bli bättre på – och därför är alla förslag och synpunkter viktiga för oss. Vi använder synpunkterna som underlag när vi planerar vår verksamhet för framtiden.

Andra sätt att lämna synpunkter

Om du inte vill använda webben för att lämna din synpunkt kan du ringa eller skriva till oss i stället.

Telefon: 060-19 10 00
E-post: sundsvalls.kommun@sundsvall.se
Postadress: Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa