Ansökan om bostadssocialt hyreskontrakt

LÄS MER

Information till dig som ansöker om bostadssocialt hyreskontrakt

Om du helt saknar bostad kan du ansöka om bistånd till bostadssocialt hyres-kontrakt. Kommunen kan bevilja bistånd till boende i särskilda fall.

Vad som krävs av dig

  • Du är folkbokförd i Sundsvalls kommun och helt bostadslös.
  • Du har särskilda svårigheter att ordna en bostad på egen hand, såsom hyresskulder. Det räcker inte med att det är brist på bostäder eller att du har för få kö-poäng hos Mitthem.
  • Du har försörjning att kunna betala hyran. Om du inte har någon inkomst kan du ansöka om försörjningsstöd.
  • Du medverkar aktivt genom att komma till avtalade tider och svara i telefon. Om du inte medverkar och är oanträffbar kommer ansökan att avslås.

Du har alltid eget ansvar

Om din livssituation förändras har du ett eget ansvar att planera och ordna din bostadssituation. Det gäller till exempel om du får barn, om du separerar eller om du planerar att flytta till Sundsvall.

Innan du ansöker

Innan det kan bli aktuellt med bistånd till bostadssocialt kontrakt måste du ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad. Du behöver kunna redovisa vad du har gjort för att lösa din bostadssituation. Innan du ansöker ska du ha:

  • Sökt bostad i hela Sundsvall och/eller närliggande kommuner där bostadssituationen kan vara bättre.
  • Sökt bostad via ditt nätverk och på webben, till exempel blocket bostad.
  • Undersökt om du kan få bostad via andrahandskontrakt eller som inneboende.

Om du har skulder

Det är viktigt att du har börjat betala av eventuella skulder. Du ska prioritera hyresskulder om du har det. Du kan behöva göra upp om en avbetalningsplan; ansöka om skuldsanering eller undersöka möjligheterna till en privat borgensman som kan garantera att hyran betalas. Du kan få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa