Rapportering av frånvaro för skolpliktig elev

LÄS MER

Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa