Rapportering av närvaro för skolpliktig elev

LÄS MER

Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa