Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elev i behov av omfattande särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder - fristående verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att de förskolor och skolor som ansöker ska få svar inom rimlig tid skickas ansökningarna in:
• för vårterminen senast 15 april
• för höstterminen senast 31 oktober

Ansökningar kan avse max fyra terminer framåt men aldrig retroaktivt för terminer före den innevarande.

Lagrum
Förskola, skollagen 8 kapitlet 21-23 §§
Förskoleklass, skollagen 9 kapitlet 19-21 §§
Grundskola, skollagen 10 kapitlet 37-39 §§
Grundsärskola, skollagen 11 kapitlet 36-38 §§
Fritidshem, skollagen 14 kapitlet 15-17 §§,
Gymnasieskola, skollagen 16 kapitlet 52-54 §§
Gymnasiesärskola, skollagen 19 kapitlet 45-47 §§

Anvisning:
E-tjänsten och övriga handlingar diarieförs på barn- och utbildningskontoret och hanteras utifrån Offentlighets- och sekretesslagen.

Vi tillämpar enkel delgivning via e-post och överklagstiden startar vid delgivning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa