Beställa kartutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

Underlag för projektering eller planering. Även enklare fastighetskarta för eget bruk. Kan användas som en skalenlig karta vid tillbyggnad eller nybyggnad av en komplementbyggnad till ett enbostadshus. Ska i så fall innehålla fastighetsgränser, befintliga byggnader och markhöjder/linjer.

Du kan själv skriva ut en karta gratis från Lantmäteriets karttjänst: https://minkarta.lantmateriet.se/

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa