Anspråk på företrädesrätt till återanställning vid Sundsvalls kommun

LÄS MER

När du fått information om att du har rätt att begära företrädesrätt till återanställning hos Sundsvalls kommun lämnar du din anmälan via denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa