Begäran om utbetalning för privatperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

e-tjänsten riktar sig till dig som har ett beslut eller överenskommelse att ersättning ska betalas ut.

Logga in med BankID

För att skaffa BankID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare, reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen varierar men de flesta banker ger ut BankID till barn som fyllt 13 år, men inte alla.

Mobilt SäkerhetsID eller motsvarande fungerar inte

Mobilt SäkerhetsID och motsvarande är ämnade för bankernas egna tjänster. Denna typ av e-legitimation kan inte användas för att logga in på sundsvall.se. Du och din vårdnadshavare måste meddela banken att du behöver ha ett Mobilt BankID för att du ska kunna identifiera dig även i e-tjänster som inte är bankens egna.

 

När kommer mina pengar?

Om alla uppgifter i din begäran om utbetalning är korrekta så kommer betalningen till ditt konto ca 30 dagar efter ansökningsdatum

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Referensnummer
  • Bankkonto inklusive clearingnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa