Samarbetssamtal intresseanmälan

LÄS MER

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor om vårdnad, boende, umgänge eller barns försörjning. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och ev önskemål. Familjerättssekreterarna hjälper föräldrar att prata med varandra men det är föräldrar som tar besluten.  

Samarbetssamtal kan ansökas om i den kommun ditt barn är folkbokfört.   

Är du osäker om samarbetssamtal kan vara aktuellt för er eller om du vill veta mer om samarbetssamtal, kontakta oss vardagar mellan 8.15-9.15 via kommunväxeln 060-191000 alternativt familjeratten@sundsvall.se  

Kom ihåg att ange ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.  

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa