Ansökan om samtycke till underårig att få bedriva näring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förmyndare ansöka om samtycke till underårig att få bedriva näring.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Mitt
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa