Begäran om skadestånd efter skada

LÄS MER

Om du har varit med om en skada av något slag där du anser att Sundsvalls kommun eller en anlitad entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse enligt skadeståndslagens bestämmelser kan du söka skadestånd genom den här e-tjänsten.

Var noga i dina beskrivningar

För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att det framgår var och när skadan inträffat samt vad det är som skett.

Vad händer med ditt inskickade ärende?

När du har skickat in ärendet via e-tjänsten skickas det till den kommunala förvaltning du  eventuellt har haft kontakt med gällande din skada, tillexempel gatuavdelningen gällande skador som inträffat på vägar, Vård och omsorgsförvaltningen gällande skador inom vård och omsorg samt drakfastigheter gällande skador som inträffat inom kommunens fastigheter.

Efter att ditt ärende registrerats så lämnar kommunen eventuellt över ärendet till försäkringsbolaget för utredning och då kommer en skadeutredare att ta kontakt med dig för att utreda ärendet. Efter utredning kommer du att få ett skriftligt besked där skadeutredaren meddelar om du kan få ersättning för din skada eller inte.

Observera att Sundsvalls kommun inte ansvarar för alla skador som kan inträffa. Ersättning beviljas endast i fall där det kan anses visat att Sundsvalls kommun eller anlitad entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse i enlighet med skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa