Ansökan om LSS-insatser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är bosatt i Sundsvalls kommun ansöka om insatser enligt LSS – Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du som är bosatt utanför kommunen men avser att flytta hit kan ansöka om förhandsbesked.


För att kunna få LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som medför att du omfattas av personkretsen som lagen anger.

1.    Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2.    Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3.    Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
voflss@sundsvall.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
von@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa