Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid nyetablering krävs nybyggnadskarta. Den används som underlag för ditt bygglov när du ska bygga nytt. Det finns inga färdiga nybyggnadskartor utan kartan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. En nybyggnadskarta ska vara aktuell och innehålla måttsatta fastighetsgränser, byggnader, vägar, gällande detaljplan, servitut, ledningar, mark- och gatuhöjder.

Priser nybyggnadskarta

I priset ingår plantolkning, kompletteringsmätning på plats, kontroll hos bolag av el-, vatten- och avlopp-, fjärrvärme- samt fiberledningar samt framställande av karta.

Areal                                           Pris

0-1999 kvm                              8500 kr

2000-4999 kvm                      14100 kr

5000-9999 kvm                      19800 kr

10000 - 15000 kvm               25500 kr

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa