Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Du behöver göra en ny ansökan inför varje läsår. Det gäller både i förskola och skola.
  • Ansökningar som kräver intyg ska kompletteras med detta inom en månad.
  • Skicka in ansökan senast 31a maj (skola).
  • Vid byte av förskola/skola behöver du skicka in en ny ansökan.
  • Uppstår behovet av specialkost under terminen skickar du in ansökan så snart som möjligt.
  • Elever över 16 år kan själva ansöka om specialkost.

Specialkost av medicinska skäl

Medicinska skäl till specialkost ska styrkas av intyg. Bifoga ett intyg från behandlande läkare, dietist, sjuksköterska eller logoped i din ansökan. Det ska inte lämnas till skolan. Intyget ska vara inlämnat senast 1 månad efter ansökan. Vid laktosintolerans eller icke allergiskt överkänslighet behöver du inte skicka med något intyg.

Om specialkosten av medicinska skäl behöver justeras eller om det gamla intyget gått ut under innevarande läsår, behöver du skicka in en ny ansökan med ett nytt intyg.

Behovsanpassad måltid

Vid behovsanpassad måltid kan det vara mer än maten på tallriken som behöver anpassas. Detta kan exempelvis handla om måltidsmiljö, att få guidning inför/under måltid, anpassad meny m.m. I skolan gör elevhälsoteamet bedömningar för detta. Bedömningen ska bifogas i denna ansökan och du kan inte göra en ansökan förrän du har bedömningen. I förskolan krävs intyg från behandlande läkare, dietist, sjuksköterska eller logoped.

Anpassad kost av religiösa eller etiska skäl

Religiöst och etiskt anpassad kost kräver ansökan, men inget intyg. Ansök om religiös fasta senast 2 veckor innan fastan startar.

Vill du veta mer?

Mer information om specialkost hittar du på sidorna Mat i skolan, samt Mat i förskolan.

Du som saknar bank-id kan ansöka om specialkost eller anpassad kost genom att fylla i blanketten Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid. Blanketten skickar du med post till Sundsvall Mat och måltider, adressen finns i blanketten.

För ansökningar som inte kräver en mänsklig bedömning fattas automatiska beslut om godkännande av ansökan. Detta för att förkorta handläggningstiden. Om din ansökan kommer att kunna godkännas automatiskt får du veta detta när du fyller i ansökan. Vill du då få en mänsklig bedömning istället kan du välja detta. Om du inte samtycker till automatiserat beslutsfattande kommer din ansökan att hanteras av en handläggare vilket kan komma att innebära längre handläggningstid. Vill du veta mer om automatiska beslut kan du kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa