Ansökan inackorderingstillägg

LÄS MER

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Du kan ansöka om bidrag om resvägen eller restiden mellan skola och hem är för lång.

Vid mycket speciella skäl kan du också få inackorderingstillägg på hemorten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa