Synpunkter på Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådsversion

LÄS MER

Här kan du lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Samrådstiden pågår till den 30 september 2021.

Ditt yttrande kan innehålla text, karta och bifogade filer.

Du kan skriva dina synpunkter i e-tjänsten eller bifoga ditt yttrande som en pdf-fil. Skriv då bara ”se bifogade filer” i rutan för text när du startat e-tjänsten.

Dina och alla andras yttranden diarieförs som offentliga handlingar under diarienummer KS-2021-00442. När samrådstiden är slut kommer alla yttranden att sammanfattas i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget innan det visas på nytt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa