Intresseanmälan för frivilligt socialt arbete

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilligt socialt arbete, såsom att vara familjehem eller att vara kontaktperson för barn och unga eller för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. 

Familjehem
När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem (det som förr brukade kallas fosterhem). Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

Kontaktfamilj eller kontaktperson 
Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar din vardag med barn och ungdomar som av sociala skäl behöver någon annan viktig vuxen utanför sin familj. Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

Stöd någon med funktionsnedsättning (kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj)
Socialtjänsten har flera meningsfulla uppdrag för dig som kan avsätta lite tid varje vecka eller månad för att stödja en person med funktionsnedsättning och dennes familj. Du kan till exempel ta ett uppdrag som kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj. Du får ersättning för ditt uppdrag. Dessa uppdrag har stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Mer information om de olika uppdragen får du via länken nedan. Du kan också skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig för att berätta mera.

Här kan du läsa mer om respektive uppdrag

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som gör en intresseanmälan behöver vara över 18 år

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla dina kontaktuppgifter.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa