Beställning arbetsgivarintyg

LÄS MER

Här kan du beställa ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget visar arbetstid och inkomst de senaste tolv månaderna eller för begärd period. Intyget behöver du bland annat för din A-kassa vid anmälan av arbetslöshet.

Vi hanterar normalt sett din beställning inom 14 dagar. Är du timanställd och begär ett intyg för innevarande månad kommer vi hantera din beställning i slutet av efterföljande månad efter löneutbetalningen. Orsaken till det är att du som timanställd får lön i efterskott. Du behöver inte göra en ny beställning av arbetsgivarintyg, vi hanterar din beställning så snart som möjligt när dina arbetade timmar är registrerade och lön har betalats ut.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa