Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om resetillägg

Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor från folkbokföringsadress till gymnasieutbildningar inom Sundsvalls kommun. Om du uppfyller reglerna för elevresa kan du ansöka om resetillägg om även något av nedanstående alternativ är uppfyllda:

  • Avståndet till närmaste hållplats är minst 4 kilometer.
  • Du har en varaktig funktionsnedsättning.

Du kan INTE ansöka om resetillägg om du samtidigt får ut inackorderingstillägg eller har ett busskort från skolan som gäller för den vägsträcka du ansöker för.

Resetillägg betalas ut en gång per termin och för varje hel kalendermånad (max nio månader per läsår). Du ansöker om resetillägg för en termin i taget och senast fyra veckor efter terminsstart. Resetillägg kan inte betalas ut i efterskott.

Om du avbryter dina studier, flyttar eller av andra orsaker inte uppfyller villkoren behöver du betala tillbaka resetillägg som hunnit betalas ut.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa