Mobilitetsredogörelse

LÄS MER

Här ska du som söker bygglov för verksamhets-  eller flerbostadshus lämna en mobilitetsredogörelse. 

Mobilitetsredogörelser ska lämnas in för att säkerställa att de krav som finns i Sundsvalls kommuns mobilitetsnorm uppfylls. Läs mer om det i nedan länk.

Mobilitetsnorm, sundsvall.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi fylla i frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, exempelvis skatteverket. Du kan också få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa