Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära tillgång till dina personuppgifter ifall de hanteras av kommunen. Ett registerutdrag är en sammanställning över om, varför, hur och i vilka system personuppgifter behandlas. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter. Rätten till tillgång, det vill säga att ta del av dina personuppgifter, innebär att du har rätt att vända dig till kommunen för att få veta ifall dina personuppgifter hanteras. I så fall ska du få tillgång till dem och information om hur de används. Detta gäller förutsatt att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Det kan till exempel vara en uppgift om att du finns med:

  • i ett datasystem som skolan använder.
  • i ekonomisystemet om du sökt bygglov.
  • i rekryteringssystemet om du sökt arbete inom kommunen. 

Det kan också vara äldre uppgifter som har förts över till arkivet.

I e-tjänsten kan du välja från vilken eller vilka av kommunens olika verksamheter du vill ha ett registerutdrag ifrån.

Beställa intyg  eller handlingar

Vill du beställa tjänstgörings-, arbetsgivarintyg eller betygskopior finns det  formulär och e-tjänster för detta.

Vill du från socialtjänstens personakter begära ut handlingar på dig själv, vänligen kontakta ian@sundsvall.se

Här kan du läsa om hur du tar del av offentliga handlingar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa