Beställning av uppdrag till Inköpsenheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmän information om beställningsprocessen 

Denna E-tjänst är vägen in för alla beställningar av uppdrag från inköpsenheten som inte avser förnyelse av förvaltningsövergripande ramavtal, dessa ansvarar inköpsenheten för att bevaka.   

När det är direktupphandling kopplat till lågt belopp (under direktupphandlingsgränsen) samt avrop från ramavtal (FKU) så ska dessa uppdrag i första hand hanteras av den verksamheten utsedde inköpssamordnaren. 

När en beställning kommer in till inköpsenheten så skapar vi ett projekt i E-avrop där ärendet senare hanteras. Fördelningen av uppdrag sker till ansvarig upphandlare utifrån inköpskategori och arbetsbelastning vid tidpunkten för beställningen.     

När en beställning tilldelats en upphandlare kommer denne kontakta er för att tillsammans sätta en tidsplan för uppdraget, det är sedan denna tidsplan som gäller.

Har ni problem med att skapa en beställning så kan kontakta oss på upphandling@sundsvall.se så hjälper vi er. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa