Beställning av betygskopia

LÄS MER
Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Sundsvalls kommun. Kommunarkivet förvarar även slutbetyg från Sundsvalls friskolor.
Vill du beställa betyg från Vuxenutbildningen så kan du göra det via Mina sidor, vuxenutbildningen. Länken till Mina sidor är: https://sundsvall.alvis.se/Login?ReturnUrl=%2Fminasidor
 
I e-tjänsten anger du uppgifter om skolform och år samt om du vill ha betyget inskannat som en pdf eller en papperskopia.  Betygen skickas via epost, vanlig post eller om du vill hämta det i kommunreceptionen. Finns inte betyget förvarat hos kommunarkivet skickas ärendet vidare direkt till skolan.
Vi vill göra dig uppmärksam på att några program för e-post kan sortera e-postmeddelanden från Sundsvalls kommun som skräppost.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor, till exempel dina kontaktuppgifter.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa