Handräckning av fordonsflytt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du ett övergivet fordon på din mark eller är du ombud till en markägare. Med stöd av Lagen (1982:129) flytt av fordon och Förordningen (1982:198) flytt  av fordon i vissa fall kan kommunen hjälpa till att få bilen flyttad.

Är du ombud i en vägförening eller gemensamhetsanläggning vill vi att du fyller i vilken roll du har i föreningen. För att vi ska kunna ta på oss ett ärende ska  uppgifterna lämnas in från någon i styrelsen.

Finns ingen parkeringsbevakning så vill vi att du skickar en uppmaning med rekommenderat brev eller om du kan styrka på annat vis att du fått kontakt med fordonsägaren att hen måste flytta sitt fordon. Bifoga brevet med poststämpel.

 

Fyll i e-formulär, bifoga kopior på kontrollavgifter, svar på rekommenderat från posten och karta om det kan vara svårt att hitta till platsen.

Kommunen har ingen skyldighet att flytta fordon på privatmark utan är endast skyldig att flytta fordonsvrak, därför kan kommunen komma att neka vissa uppdrag.

 

Under ärendets gång kommer ni få en statusuppdatering för varje steg som sker i ärendet.

Kostnader som kommunen kan komma att fakturera när ärendet avslutats:

Bärgning: 900kr

Förvaring: 20kr/dag

Arbete/Arvode: 600kr

Priser är exklusive moms.

Flyttade fordon kan förvaras i upp till 3 månader där första månaden är avgiftsfri.

Vidarefakturering till fordonsägare ska baseras på kostnader för flytt av fordon och arbete med ärendet enligt 13§ förordningen flyttning av fordon i vissa fall.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa