Kopia av allmän handling från kommunarkivet

LÄS MER

Här kan du beställa kopior av allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. För beställning av betygskopior hänvisar vi till e-tjänsten Beställning av betyg.

Om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden skickar du e-post direkt till aktuell förvaltnings myndighetsbrevlåda

Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 060-19 10 00.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor, till exempel dina kontaktuppgifter och du kan se ditt ärende på Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa