Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat, eller om du är ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Beviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd. Överförmyndaren skickar beviset till din folkbokföringsadress.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa