Ställ fråga till kommunfullmäktige

LÄS MER

Du som är privatperson och bor i Sundsvalls kommun kan ställa en fråga under Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte. Du måste lämna in din fråga senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Din fråga kommer att behandlas vid nästa möte i kommunfullmäktige, under punkten ”Allmänhetens frågestund”. Du kan ta del svaret av via webb-tv eller som åhörare på plats vid mötet.

För att din fråga ska bli behandlade vid sammanträdet är det viktigt att du:

  • skriver ditt fullständiga namn 
  • ställer en konkret fråga om något inom kommunens ansvarsområde
  • endast anger en frågeställning per inlämnad fråga.

Observera att kommunfullmäktiges ordförande avgör om din fråga ska besvaras eller inte.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa