Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om resetillägg
Du som studerar heltid och är 16-20 år kan söka kontant resetillägg för dagliga resor mellan hemadress i Sundsvalls kommun och gymnasieskolan. Du måste uppfylla reglerna för elevresa och kan ansöka om resetillägg om något av nedanstående alternativ är uppfyllda:

  • Avståndet till närmaste hållplats är minst 4 kilometer.
  • Du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med kollektivtrafik.
  • Du går i gymnasieskola utanför Västernorrlands län men åker dagligen mellan hemadress i Sundsvalls kommun och skolan.

Du kan INTE ansöka om resetillägg om du samtidigt får ut inackorderingstillägg.

Du ansöker om resetillägg för en termin i taget och senast fyra veckor efter terminsstart. Du kan få ersättning för hel kalendermånad och max nio månader per läsår. (september - december och januari - maj)
Resetillägg kan inte betalas ut i efterskott.

Om du avbryter dina studier, flyttar eller av andra orsaker inte uppfyller villkoren behöver du betala tillbaka ersättning som hunnit betalas ut.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa