Ansökan om egensotning

LÄS MER

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning(rengöring) och brandskyddskontroll. Du kan ansöka hos kommunen om du vill sota själv.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle. Kommunen får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Vill du sota själv?

Vill du sota själv måste du ansöka om det. Här nedan hittar du en ansökan för egensotning. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Läs mer om utbildning i egensotning.

Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring. Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt räddningsverkets föreskrifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Fastighetsbeteckning
  • Intyg för genomförd egensotningskurs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa