Klagomål och synpunkter - Vård och omsorg

LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten Klagomål och synpunkter - Vård och omsorg. Denna tjänst är en viktig del av vårt arbete för att förbättra och säkra kvaliteten inom vård- och omsorgsnämndens socialtjänst samt hälso- och sjukvård, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om systematiskt kvalitetsarbete.

Som vård- och omsorgsgivare ansvarar vi för att säkerställa god kvalitet i vår verksamhet, vilket även innebär att ta emot och utreda dina synpunkter och klagomål. Ditt aktiva deltagande genom att använda denna e-tjänst är värdefull för oss, och vi värdesätter dina åsikter som hjälp för att ständigt förbättra den vård och omsorg vi erbjuder.

Observera att din registrering, vare sig du är anonym eller inte, anses som en offentlig handling enligt 2 kap. 6 § i Tryckfrihetsförordningen. Det betyder att den kan begäras ut av allmänheten, med undantag för eventuell sekretessbelagd information. Om du är anonym kan vi inte ge personlig återkoppling, men dina synpunkter bidrar ändå till vårt arbete med att förbättra kvaliteten i våra tjänster. Två år efter inlämnandet kommer din synpunkt eller klagomål att gallras, inklusive information om avsändaren, även om vissa statistiska sammanställningar kan bevaras för analysändamål utan personuppgifter.

Om du inte föredrar att använda e-tjänsten finns alternativa kontaktvägar:

- Telefon: 060-19 10 00 (lkommunväxeln)

- E-post:VON@sundsvall.se
- För att komma i direktkontakt med enhetschef finns kontaktuppgifter tillgängliga på webbplatsen www.sundsvall.se, under avsnittet "Omsorg och hjälp".

- Postadress: Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa