Ansökan ur stiftelsen AJ Lindgrens minnesfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändamål
Privatpersoner som studerar kan söka medel ur Stiftelsen A J Lindgrens minnesfond för bidrag till studier eller yrkesutbildningar. Detta avser exempelvis studielitteratur. Det avser inte boendekostnader eller uppehälle under studietiden.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa