Ansökan ur stiftelserna Hulda Boströms minnesfond Sociala fonden Botvid Johanssons minnesfond

LÄS MER

Ändamål
Bidrag från stiftelsen delas ut för aktiviteter och rekreation med syftet att få en ”guldkant i tillvaron”. Privatpersoner eller föreningar med sociala eller medicinska skäl kan ansöka.

Ansök
Till dessa tre fonder skickas en gemensam ansökan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa