Rapportera brister i tillgänglighet på sundsvallenergi.se

LÄS MER

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, tar vi tacksamt emot din feedback. När du talar om vad du tycker, hjälper du oss att bli bättre!

Klicka på ”Starta e-tjänst” för att lämna din synpunkt.

Viktigt att veta 

Din synpunkt registreras hos oss och blir en offentlig handling. Det betyder att alla kan be att få läsa den.
Om din synpunkt skulle innehålla känslig information kan vi sekretessbelägga den. Men vi rekommenderar dig att undvika att skriva känslig information i din synpunkt.
Du kan också välja att skicka in din synpunkt anonymt.
Två år efter att synpunkten kommit in, gallras den. Det betyder att den raderas. Även information om vem som lämnat synpunkten raderas. Vissa statistiska sammanställningar över synpunkter kan behöva sparas för analysändamål, men de innehåller inga personuppgifter.

Så här tar vi hand om din synpunkt

När du skickar en synpunkt till oss, ser vi till att den kommer till rätt person – någon som arbetar med just det du har synpunkter på. Den personen ger dig ett svar inom tre arbetsdagar. 

Andra sätt att lämna synpunkter

Om du inte vill använda webben för att lämna din synpunkt kan du ringa eller skriva till oss i stället.
Telefon: 060-19 22 00
E-post: info@sundsvallenergi.se
Postadress: Sundsvall Energi, 851 85 Sundsvall
 

Kontakt

Caroline Amcoff
caroline.amcoff@sundsvallenergi.se

Personuppgiftsansvarig

Sundsvall Energi AB
info@sundsvallenergi.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa