Dispens från lokal trafikföreskrift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Villkor

En dispens kan utfärdas om det  inte är möjligt att stå på en redan anordnad parkeringsplats. Finns anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand. Du kan behöva en dispens för att ställa upp mobilkranar eller containrar på gatumark om det gäller en kortare tid, max en halv dag. Längre tid kräver tillstånd från polisen.

Pris

En dispens från de lokala trafikföreskrifterna kostar 870 kr från och med 1 februari 2023, enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige.

Hur går en ansökan till?

Du måste ansöka minst fem arbetsdagar innan du ska använda den. Ansök via denna e-tjänst.

Dispensen skickas till dig i e-tjänsten efter att den godkänts, och ska därefter skrivas ut och läggas väl synlig i fordonet.  Tänk också på att även en kort uppställning kan medföra att en gata måste stängas av. Det är sökande som bekostar eventuellt skyltarbete vid avstängning av gata.

Om du behöver använda parkeringsplatser eller gatumark för uppställning av containrar, byggställningar eller liknande under en längre tid än en halv dag, kallas det ”Upplåtelse av allmän plats”. Då görs ansökan hos polisen.

Polisens webbsida

Polisen
Telefon: 114 14
Besöksadress: Storgatan 37, Sundsvall

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa