Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare söka om att ta ut pengar från konto som är spärrat. Du kan behöva visa samtycke från den som du företräder. Samtycket kan ges med Bank-ID eller genom bifogad fil. 

Har du eller huvudmannen skyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa