Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Din  överklagan  måste vara inskickad till Vuxenutbildningen senast tre veckor efter att vi fattat beslutet och skickat ut det till dig.  Överklagandet och övriga handlingar som du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.

Om vi inte ändrar beslutet efter ditt överklagande så skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Overklagandenamnden.se

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Den här e-tjänsten kräver inloggning. Om du inte kan logga in eller vill ha hjälp med att använda e-tjänsten så är du välkommen att kontakta oss helgfri vardag mån-torsdag kl  9-11 och 14-16 på telefonnummer: 060-19 47 20. 

Har du skyddad identitet? Använd inte denna e-tjänst. Mejla skyddadidvux@sundsvall.se så hjälper vi dig. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa