Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du om ditt barn är i behov av mer tid i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. För att kunna göra ansökan om utökad tid måste du bifoga ett intyg som styrker behovet av mer tid.

Du kan inte använda denna e-tjänst för att ansöka om utökad tid på grund av annat modersmål än svenska, ansök på anvisad blankett.

Du kan inte använda denna e-tjänst om orsaken är mer tid på grund av arbete och studier. Använd då e-tjänst förskola/fritidshem.

Kommunens handläggning

Vår ambition är att skyndsamt handlägga ansökan om utökad tid. I normalfallet är handläggningstiden cirka 10 arbetsdagar från det att vi mottagit ansökan. Under vissa perioder kan handläggningstiden bli längre. Beviljad utökad tid börjar gälla 5 arbetsdagar från beslutsdatum.

Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.sundsvall.se/personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa