Lämna svar på grannehörande

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna svar på grannehörande.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)