Följande tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
TjänstKategoriPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenLagringstidPersonuppgiftsansvarig
Anmäl misstänkt matförgiftningBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Miljönämnden
Anmäla bostäder för registrering eller beställa utdrag från lägenhetsregistretBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Lantmäterinnämnden
Anmälan - AttefallsåtgärdBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Anmälan - eldstad/rökkanalBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Anmälan om misstänkt bidragsbrottKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 1 år
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anmälan om värmepumpBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • GPS-koordinat kopplat till en individ
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Miljönämnden
Anmälan till samhällsorienteringUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ och arbetsmarknadsnämnden
Anspråk på företrädesrätt till återanställning vid Sundsvalls kommunNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 1 år
Kommunstyrelsen
Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skolaUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • Lagrade personuppgifter och ärenden tas bort i samband med läsårets start.
Barn- och utbildningsnämnden
Ansök om integrationsstipendiumKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Ansök om kulturstipendiumKommun och politik
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Kommunstyrelsekontoret i Sundsvalls kommun
Ansök om medel ur stiftelseKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Ansöka om förvaltarfrihetsbevisOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat kontoOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Ansökan - förhandsbeskedBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan - strandskyddsdispensBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan inackorderingstilläggUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 3 år
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansökan om bostadssocialt hyreskontraktOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 6 månader
Socialtjänsten IAF
Ansökan om egensotningBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Medelpads Räddningstjänstförbund
Ansökan om ekonomiskt biståndOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents frånvaro/sjuklönekostnadOmsorg och hjälp
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden
Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolanUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om ledighet från studier vid Vuxenutbildningen SundsvallUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Ansökan om modersmålsundervisningUtbildning och förskola
 • Namn
 • E-postadress
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • E-tjänsteplattformen: 3 månader.
 • Verksamhetssystemet: Tillsvidare, gallras vid inaktuallitet.
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan om plats i dygnet runt-förskolaUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträttOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Ansökan om skolskjutsUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 12 år
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen SundsvallUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Ansökan om tillgodoräknande av kursUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ och arbetsmarknadsnämnden
Ansökan om tillstånd för explosiv varaBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Medelpads räddningstjänstförbund
Ansökan om transportdispensSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan om utökad tid i förskolan (8 kap.5 § skollagen)Utbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansökan om vägvisningSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan om återbetalning parkeringsavgiftSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Staddsbyggnadsnämnden
Ansökan som drift- och underhållsteknikerNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 2 år
Medelpads räddningstjänstförbund
Ansökan/anmälan eget avloppBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Miljönämnden
Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR)Kommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 1 år
Begäran om skadestånd efter skadaKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 1 år
Sundsvalls kommun, Myndighetspostlåda
Begäran om utbetalning för privatpersonUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • För evigt
Behov av insatser från Vård- och omsorgsförvaltningenOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 dagar i e-tjänsteplattformen efter att ärendet har hanterats.
Vård- och omsorgsnämnden
Beställ intyg från VuxenutbildningenUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Beställa kartutdragBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Lantmäterinämnden
Beställa nybyggnadskartaBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Lantmäterinämnden
Beställning arbetsgivarintygNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 6 månader
Kommunstyrelsen
Beställning av betygskopiaUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Beställning tjänstgöringsintygNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 6 månader
Kommunstyrelsen
Borttappat busskort reskort skolaUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 400 dagar
Barn och Utbildningsnämnden
Busskortsansökan för gymnasieeleverUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 4 år
Barn- och utbildningsnämnden
Bygglov - komplementbyggnadBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov - ny byggnad eller anläggningBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov - plank eller murBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov - skyltBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov - tillbyggnad (bygga ut en byggnad)Bygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov - transformatorstationBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov - ändring av byggnadBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Debiteringsunderlag Bevakning efter avslutad räddningsinsatsKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Medelpads räddningstjänstförbund
Delgivningskvitto gällande parkeringstillstånd för rörelsehindradeSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 3 månader - E-tjänst
 • Verksamhetssystemet: Tillsvidare, gallras vid inaktualitet.
Stadsbyggnadsnämnden
Dispens från lokal trafikföreskriftSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Stadsbyggnadsnämnden
Entledigande god man/förvaltareOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Ett Sundsvall för allaNäringsliv och arbete
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 3 månader
Vård- och omsorgsnämnden i Sundsvalls kommun
Felanmälan av elevdator för Sundsvalls GymnasiumUtbildning och förskola
 • Namn
 • Mobilnummer
 • Användarnamn
 • Datornamn
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 2 månader
Kommunstyrelsen
Förfrågan om att arrendera (hyra) kommunal markBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Förlänga eller förkorta kursUtbildning och förskola
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ och arbetsmarknadsnämnden
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Förteckning ställföreträdarskapOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Handräckning av fordonsflyttSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Stadsbyggnadsnämnden
IKE ansökanUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ och arbetsmarknadsnämnden
In- och utskrivning av elev i gymnasieskola/anpassad gymnasieskolaUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 3 år
Barn och utbildningsnämnden
Intresseanmälan för frivilligt socialt arbeteOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden
Intresseanmälan för sommarvikariat inom socialtjänstenNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Socialnämnden
Intresseanmälan räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)Näringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 2 år
Medelpads Räddningstjänstförbund
Klagomål och synpunkter - Vård och omsorgOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Vård- och omsorgsnämnden
Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildning SundsvallUtbildning och förskola
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Kom i kontakt med en bygglovhandläggareBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
KompiskortetUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Vård- och omsorgsnämnden
Kompiskortet - till föreningar och aktörer som vill ansluta sigUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Uppgifterna lagras så länge föreningen/aktören är ansluten till Kompiskortet. Gallring sker vid avregistrering.
Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt med placeringshandläggare för förskola och fritidshemUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Barn- och utbildningsnämnden
Kopia av allmän handling från kommunarkivetKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år - ärenden som inte omfattas av sekretess.
 • För evigt - ärenden som omfattas av sekretess.
Kommunstyrelsen
Kvarglömt på evenemangUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 6 månader
Kultur- och fritidsnämnden
Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodellBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Miljönämnden
Lämna svar på grannehörandeBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 3 månader
Stadsbyggnadsnämnden
Marklov - markåtgärder inom detaljplanerat områdeBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Meddela eldning av större majbrasaBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
 • 4 månader
Medelpads räddningstjänstförbund
MobilitetsredogörelseBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 15 år
Stadsbyggnadsnämnden i Sundsvalls kommun
Nominera till stipendie eller utmärkelseKommun och politik
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Kommunstyrelsekontoret i Sundsvalls kommun
Nära vård, utvecklingsidéer och projektOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 år
Vård- och omsorgsnämnden i Sundsvalls kommun
Omprövning av förvaltarskapOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Oro för barn - anmälanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Michael Åkerlund
Passerkort till förhyrda kommunala lokalerKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Personuppgifter förtroendevaldaKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Prövning hos Vuxenutbildning SundsvallUtbildning och förskola
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Rapportering av frånvaro för skolpliktig elevUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 3 år
Barn- och utbildningsförvaltningen
Redogörelse för ställföreträdare för omyndigaOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Redogörelse ställföreträdare för vuxnaOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Överförmyndarnämnden Mitt
Registrering av livsmedelsanläggningNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljönämnden
Rivning - ansökan om lovBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • GPS-koordinat kopplat till en individ
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Räddningstjänsten - Ansökan om tillstånd för brandfarlig varaBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Medelpads räddningstjänstförbund
Samarbetssamtal intresseanmälanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 30 dagar
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Samtycke för bild i kommunal verksamhet och sociala medierKommun och politik
 • Namn
 • E-postadress
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Servering av alkoholdryckerNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
SFI ansökan om ändring av studierUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ och arbetsmarknadsnämnden
Ställ fråga till kommunfullmäktigeKommun och politik
 • Namn
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 6 månader
Kommunstyrelsen
SundsvallsförslagetKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Synpunkt och klagomål på färdtjänst, riksfärdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafikSamhällsplanering och trafik
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Stadsbyggnadsnämnden
Synpunkt och klagomål på skolskjutsUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 år
Barn- och utbildningsnämnden
Synpunkter på Sundsvalls kommuns vattentjänstplan, samrådshandlingBygga, bo och miljö
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 220 dagar
Kommunstyrelsen
TentamensanmälanUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Tillfällig beställning av lunch för högstadieeleverUtbildning och förskola
 • Namn
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 2 månader
Kommunstyrelsen
Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Tyck till om webbplatsenKommun och politik
 • E-postadress
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Sundsvalls kommun, Myndighetspostlåda
Tyck till om webbplatsen; vi bygger omKommun och politik
 • E-postadress
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Kommunstyrelsekontoret
Uppsägning av modersmålsundervisningUtbildning och förskola
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsförvaltningen
Utskrift av diplom för Vård och omsorg, Vuxenutbildning SundsvallUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Var med och utforska hur framtidens resande kan se ut i Sundsvall - vi söker testfamiljerBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 4 månader
Stadsbyggnadsnämnden i Sundsvalls kommun
Ändring av studieform för grundläggande- eller gymnasiala kurserUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Individ och arbetsmarknadsnämnden
Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen SundsvallUtbildning och förskola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Individ- och arbetsmarknadsnämnden